1. Evaluační výzkum

Jde o proces ohodnocení a posuzování. Předmětem výzkumu může být ...více


2. Motivační výzkum

Výzkum zahrnuje otázky typu „proč“, avšak i otázky typu „proč ne“ ...více


3. Test produktu

Standardně je prováděn v testovacím studiu, např. pro testování ...více


4. Test loga a názvu

Loga, názvy výrobků i organizací jsou důležitými komunikačními elementy ...více


5. Test obalů

Cílem testu obalových prostředků je, podobně jako u testu názvu ...více


6. Cenový test

Cena je velmi důležitou částí marketingového mixu. Výzkumné agentury ...více


7. Průzkum reklamy

Průzkum reklamy tvoří souhrn výzkumných aktivit, jenž se skládá z několika ...více


8. Průzkum médií

Zahrnuje všechny možné typy průzkumů orientovaných na čtenářská ...více


9. Spokojenost zákazníků

Zjišťování spokojenosti zákazníků bývá spojováno se zvyšováním kvality ...více


10. Průzkum lidských zdrojů (HR)

Repertoár obsahuje, kromě obvyklých technik, specifické zkoumání časových ...více


11. Testování konceptů

Jedná se o poměrně často používaný test, který testuje u populace přijatelnost ...více


12. Studie značky

Značky výrobků a služeb ovlivňují širokou veřejnost. Vytvářejí se zejména z jednoznačných názvů, zakládají významy a rozdíly mezi konkurencí i délku období svého růstu. Ovlivňovány jsou reputací a všeobecným povědomím. Studie značky bývá často součástí širších studií image.


13. Spokojenost zaměstnanců

Průzkum se provádí často anonymně a písemnou formou, případně za použití ...více


14. Komunitní studie

Studie zahrnuje popis lokality, informace o jednotlivých socioekonomických ...více


15. Analýza územní lokality

Provádí se vzhledem k rozhodnutí otevřít pobočku společnosti na určitém ...více


16. Studie proveditelnosti (FS)

Studie bývá součástí přípravy středně velkých a velkých evropských projektů. ...více


17. Segmentace trhu

Z potřeby celkově rozlišit jak jednotlivé skupiny zákazníků, tak i oblasti ...více


18. Studie kvality života

Studie nachází uplatnění pro cíl segmentovat populaci na klastry, skupiny ...více


19. „PR“ průzkum

Organizace mají snahu s veřejností intenzivně a srozumitelně komunikovat. ...více


20. Internet

Při definování dalších možností marketingového výzkumu má Internet velmi ...více


21. Monitorování sponzorských aktivit

Sponsoring je společensky významnou a zároveň užitečnou alternativou ...více


22. Image test

Výrobky a služby jsou v současnosti v mnoha oblastech srovnatelně vysoké ...více


23. Vztahy s investory (IR)

Co vše je analytiky napsáno o sektorech, managementu, organizacích, rovněž ...více


Zaslat vzkaz
privátní sektor veřejný sektor sdružení studující ostatní Pro odpověď uveďte
svůj e-mail nebo mobil
Po vyplněni textového
pole klikněte na ikonku
a Váš vzkaz se odešle
e-mail
mobil
© 2023 Sociotrendy, s. r. o.